Het winterlichtgewas: eerste 18 kilo geoogst

In het onderzoek naar het winterlichtgewas is inmiddels 18 kilo komkommers geoogst met een 30% lager energieverbruik dan in de praktijk. Dat blijkt uit onderzoek in de 2SaveEnergyKas in het Innovatie en Demo Centrum Energie (IDC energie) in Bleiswijk.

In de winter is licht nog immer de beperkende productiefactor. Het programma Kas als Energiebron heeft bij Wageningen UR de uitdaging neergelegd om naast minimaal 10% meer natuurlijk licht in de kas te krijgen (de winterlichtkas). Vervolgens moet het gewas ook nog eens 10% efficiënter met het licht omgaan, het winterlichtgewas. Beiden zijn een hele uitdaging.

Voordat we hebben geplant zijn we met resultaten uit eerdere proeven bij dit ras gaan berekenen wat de ‘ideale’ plantverdeling in de kas is en met welke maatregelen ten aanzien van het gewas we dat ideaal konden bereiken. De te variëren grootheden hierbij waren gootafstand, aan te houden vruchten (vruchtsnoei) en het moment om naar de einddichtheid te gaan. Lichtverdeling en 3D-gewasgroeimodellen zijn hierbij een goede hulp.

Uiteindelijk moet zo’n proef ook nog in een kas kunnen worden aangelegd. Gekozen is voor 3 gootafstanden: 1.4, 1.6 en 1.8 meter, alle 3 met dezelfde plantdichtheid per m². In de 1.8 behandeling staan er dus meer planten in de rij waardoor, in ieder geval in theorie, in de beginfase de planten in de 1.4 meter behandeling meer licht per plant onderscheppen. Ondanks het naar verhouding korte blad van Hi-Jack ontstaat er in de 1.4 meter behandeling toch wel veel bladschade bij de gewaswerkzaamheden.

Onderzoek in 2SaveEnergyKas
csm_DSC00413_ee36a5e9e3

Voor de test gebruiken we de 2SaveEnergyKas, ook wel bekend als de glas-film kas. Op 27 december is het komkommerras Hi-Jack (Nunhems) met een plantdichtheid van 1.67 plant/m² gepoot. In week 4/6 is de kop eruit gehaald en is er met twee scheuten verder gegaan. Zo zaten we gelijk op de einddichtheid van 3,34 stengels/m². Vanaf 10 februari zijn we aan het oogsten.

Ook deze periode zijn de energetische prestaties van dit kasconcept, waarbij we zoveel mogelijk de principes van Het Nieuwe Telen volgen, niet verkeerd. Van week 1 t/m 12 een 30% lager gebruik dan de praktijk; cijfers waarvan de BCO toch opkijkt. Daarbij wordt wel OCAP-CO2 gebruikt en doseren we rond de 110 kg/ha per uur en hebben we tot nog toe ruim 1.5 kg CO2 gebruikt. Het gewas groeit veelal goed en als er iets vreemds als een bol blaadje of kromme vrucht zichtbaar is, is de reactie vanuit de BCO telkens weer: “Dat zie ik thuis ook.” Kortom niets vreemds onder de zon. We realiseren relatief hoge etmaaltemperaturen en de behandelingen laten soms verschillende gewasstanden zien. De volgende keer weten we welke gevolgen dit heeft voor de productie die nu (begin april) rond de 18 kg ligt.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Kas als Energiebron