Succes vernieuwde 2SaveEnergy

De 2SaveEnergy kas is afgelopen najaar omgebouwd. Hierdoor kan er weer een stap worden gezet in het terugdringen van het energiegebruik, zonder dat dat negatieve gevolgen heeft voor het gewas. Kortom een sterk gewas met minder gas, aldus Wageningen UR Glastuinbouw.

Om het warmteverlies nog verder terug te dringen is een tweede scherminstallatie gemonteerd.
Na uitgebreid overleg en rekenwerk is geconcludeerd dat de optimale combinatie van schermdoeken een dubbel aluminiumdoek op de bestaande installatie en een transparant doek op de nieuwe installatie het beste (laagste verbruik) zou zijn. Op een koude dag kan er overdag dan maar 1 doek dicht en met het koude en donkere weer van rond half februari was dat goed te merken. Maar de winst komt dan uit de hoge besparing door het dubbele aluminium doek tijdens de lange nacht.

Een tweede belangrijke aanpassing is aan het ontvochtigingssysteem verricht. In de oude situatie was er een eenvoudige buitenluchtaanzuiging met naverwarmingsblok met als nadeel dat zowel de voelbare als latente warmte bij het ontvochtigen verloren gaat. “Door een warmtepomp te plaatsen kunnen we koude produceren en daarmee ontvochtigen via condensatie. De warmte van de warmtepomp die niet nodig is om de gedroogde lucht weer op kastemperatuur te brengen, wordt in het buisrailnet gestopt. Als de installatie draait is er een constante waterstroom uit de luchtbehandelingskast, dus dat functioneert goed. Eind maart was er in totaal al 10 l/m2 met behulp van de warmtepomp ontvochtigd. Daar hebben we 6 kWh elektriciteit voor gebruikt, wat ook nog eens 21 kWh aan warmte per m2 heeft opgeleverd. Nu met dit mooie weer eind maart zie je wel de beperkingen van het systeem, we hebben wat warmteoverschot. Aan gas is er van vanaf 4 januari 4.6 m3/m2 gebruikt.”

Sneeuw is één van de onderwerpen die bij dit kasconcept de aandacht vraagt. “Helaas is sneeuw niet op afroep bestelbaar, maar twee en een half jaar na oplevering hebben we de eerste goede mogelijkheid om het afsmelten van de sneeuw te testen gehad. De gootverwarming bleek te doen wat ervan verwacht werd.”

Op 4 januari is het tomatenras Cappricia (RZ) met een stengeldichtheid 2.5 st/m2 in de kas gezet en op 3 februari zijn de planten op het gat gegaan. In week 6 is er 1 op 2 stengels een extra dief aangehouden. “Helaas bleek door de slechte lichtomstandigheden in week 7 dat de dieven teveel ongelijkheid vertoonden zodat de volgende dief gebruikt is om de stengeldichtheid naar 3.75 per m2 te verhogen. Er wordt zoveel mogelijk geteeld volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Via het aanhouden van vrij hoge temperaturen is geprobeerd om het gewas niet te zwaar te laten worden.
Nu met de 9e tros in bloei beginnen de eerste vruchten te kleuren, volgende week begint de oogst.”

Bron: Tomatennet.nl