Bekijk hier het uitgebreide proefrapport.

 

Lichttransmissie en energiebesparing

2014 – 2017:
WUR Glastuinbouw heeft het revolutionaire kasdek op tal van punten onderzocht en
doorgerekend. Daaruit bleek onder andere dat een hemisferische transmissie van 80,7% en een
loodrechte transmissie van ruim 90,6% voor een glas- lm combinatie mogelijk is. Dit is vergelijkbaar
met een standaard dek.

Testresultaten:

Vanaf begin 2015 is intensief getest d.m.v. een jaarrond praktijktest in de demonstratiekas van ca. 500m²
op het terrein van WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Dit heeft bevestigd dat de theoretische waarden
in de praktijk ruimschoots gehaald kunnen worden. Het eindrapport van Frank Kempkes van WUR
Glastuinbouw waarin de resultaten van de praktijktest worden gepubliceerd, kan worden gedownload
op de website www.2saveenergy.nl.

Resultaten van de praktijktest:
Basisafmetingen van de kas: kapmaat 4,8m, vakmaat 5m en poothoogte 6m
Deksysteem: 2SaveEnergy® met helder glas met 2xAR en diffuus F-Clean
Schermsysteem: dubbel Luxous 1347 FR spouwscherm
Tomaten 2015:
Ras: Cappricia (tros middel groot)
Energieverbruik jaarrond: ca. 16m³/m² (doel was 19m³/m²)
Productie jaarrond: ca. 65kg/m² (doel was 63kg/m²)
Komkommers 2016:
Ras: High-Jack
Energieverbruik jaarrond: ca. 17,5m³/m²
Productie jaarrond: ca. 110kg/m² (260 komkommers)
Tomaten 2017:
Start nieuw onderzoeksproject: ‘Een sterk gewas met weinig gas’.
Ras: Cappricia
Doel: een verdere revolutionaire verlaging van het energieverbruik.