2SaveEnergy®: de nieuwe opmaat voor energiezuinig telen

2SaveEnergy® is een nieuwe, praktische en betaalbare oplossing voor energiezuinig telen.
Dit universele kasdek voor Venlokassen omvat een buitenste laag van helder glas met een
dubbele antireflectiecoating en een onderste laag van een zeer duurzame, diffuse
F-CLEAN®  film. Hiertussen bevindt zich een ventileerbare spouw.

 

Situatie 1: luchtraam gesloten

 

Situatie 2: luchtraam 2 cm kier

 

 

Situatie 3: luchtraam open

 

Spouwdek

De hoge isolatiewaarde van het dek vloeit in belangrijke mate voort uit de spouw (5cm) tussen glas en de F-Clean® film. Deze speciale diffuse film is zeer duurzaam en behoudt zijn anticondenswerking tenminste tien jaar.

Ventilatie biedt voordelen

Een bijzonder kenmerk van 2SaveEnergy® is de actieve spouwventilatie met kaslucht. Dat is wenselijk om het dak sneeuw- en ijsvrij te houden in de winter. Om ventilatie mogelijk te maken hebben de goten openingen naar de spouw en kunnen er kleine ventilatoren op worden aangesloten.

Lichttransmissie en energiebesparing

2014 – 2017:
WUR Glastuinbouw heeft het revolutionaire kasdek op tal van punten onderzocht en doorgerekend. Daaruit bleek onder andere dat een hemisferische transmissie van 80,7% en een loodrechte transmissie van ruim 90,6% voor een glas-film combinatie mogelijk is. Dit is vergelijkbaar met een standaard dek.