Succes vernieuwde 2SaveEnergy

De 2SaveEnergy kas is afgelopen najaar omgebouwd. Hierdoor kan er weer een stap worden gezet in het terugdringen van het energiegebruik, zonder dat dat negatieve gevolgen heeft voor het gewas. …

Teeltresultaten 2SaveEnergy kas op koers

Zowel de doelstelling voor de productie van tomaat als het energiegebruik ligt op koers in het onderzoek aan de 2SaveEnergy kas. Op jaarbasis wordt gestreefd naar 63 kg/m² kwaliteit trostomaat …

Telen onder een isolerend kasdek

“Een isolerend kasdek wordt in de warme potplantenteelt veel gebruikt, maar in de groenteteelt is het zeldzaam. Met de ervaringen uit het verleden is dat begrijpelijk. Een extra glaslaag geeft …