Snij-anthurium bespaart fors in 2SaveEnergyKas

Ongeveer vijftien maanden geleden gingen bij Wageningen University & Research in Bleiswijk de eerste planten de 2SaveEnergyKas in voor het onderzoek naar een onbelichte, klimaatneutrale teelt van snij-anthuriums. Teeltadviseur Gert …

Goede tomatenoogst in energiezuinige kas

De teelt van tomaten in de energiezuinige kas, gebouwd volgens het 2SaveEnergy-concept kon zich goed meten met de praktijk. De opbrengst was ruim 65 kg/m2 in de 2SaveEnergy, terwijl het …

Succes vernieuwde 2SaveEnergy

De 2SaveEnergy kas is afgelopen najaar omgebouwd. Hierdoor kan er weer een stap worden gezet in het terugdringen van het energiegebruik, zonder dat dat negatieve gevolgen heeft voor het gewas. …