Fantastische hogedraadteelt komkommer in 2SaveEnergy kas

De 2SaveEnergy kas bij Wageningen UR Glastuinbouw blijkt zeer geschikt voor een hogedraadteelt van komkommers. In het dubbele dek wordt een combinatie van glas en een film (F-clean) gebruikt. Vanaf de start (eind december tot 24 juni) zijn er in de eerste teelt 150 stuks, ofwel 64 kg komkommers per m², geoogst. Deze proef is een vooronderzoek voor de komende proeven in de winterlichtkas met 10% meer winterlicht.

Erg hoge productie

De hogedraadkomkommers waren van het ras Hi-Jack. Gestart is op 29 december in een plantdichtheid van 1.67 planten/m² in padbreedtes van 1.4, 1.6 en 1.8 m. Later zijn de planten door toppen verdubbeld. Op een gegeven moment stond er een sterk generatief gewas met kleine blaadjes, maar waar wel veel komkommers van zijn geoogst. Gedurende 6 weken (week 15 t/m 20) produceerde het gewas zelfs wekelijks 10 komkommers of 4.5 kg/m². Blijkbaar gingen de planten dus zeer efficiënt met hun assimilaten om. De gerealiseerde temperaturen waren vrij hoog, waardoor de komkommers er relatief snel vanaf kwamen. Gemiddeld over de hele periode was de uitgroeiduur ruim 14 dagen bij een gemiddelde kastemperatuur van 21,4°C. De padbreedtes van 1.4 en 1.8 gaven de hoogste productie.

csm_DSC06024_komkommerproef_5aeef2f56a

In de nieuwe winterlichtkas komt een padbreedte van 1.8 m, omdat bij werkzaamheden op de hogedraadkar er bij 1.4 m snel plantschade ontstaat. Uit berekeningen kwam naar voren dat er een duidelijk verband was tussen de productie en de lichtonderschepping. Deze was het minst bij 1.6 m. Tot einde teelt kwam het verbruik aan gas en zuivere CO2 op resp. 12.7 m² en 1.5 kg per vierkante meter. Dit betekent een besparing in gasverbruik van zo’n 45% in vergelijking met de praktijk.

In juli opnieuw geplant

Half juli is weer een nieuwe teelt met Hi-Power opgezet met een plantdichtheid van 2.25 planten/m², wederom bij dezelfde drie padbreedtes. Er zat dus een gat van drie weken tussen het einde van de eerste en de start van de tweede teelt. We hebben wat later geplant, omdat we het gewas zoveel mogelijk in de donkere periode willen testen. Eind augustus waren er van dit gewas al 44 komkommers geoogst met een gemiddeld vruchtgewicht van 430 g. Als de tweede teelt tot het einde toe ook goed verloopt, moet het mogelijk zijn om een uitstekende totaalproductie van kwalitatief goede komkommers te realiseren. Half december start een nieuwe hogedraadteelt in de winterlichtkas.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Kas als Energiebron